SHOOTOUT 3 מקרני 1080P – אפסון TW2000

ב-SHOOTOUT האחרון של מקרני 1080P, בדקנו גם את מקרן ה-1080P של אפסון: ה-TW2000.ב-SHOOTOUT מס´ 3, הבדיקה יסודית יותר - לאחר ...


 

הקדמה

ה- Epson TW2000 הוצג לראשונה בתערוכת IFA-2007 שהתרחשה בחודש ספטמבר 2007. זהוrnמקרן ה- 1080p החדש של Epson לקולנוע ביתי, הפועל בטכנולוגיית LCD.rnrn

חברת אפסון הינה היצרנית היחידה בעולם של פנלי LCD עבור מקרני 1080p לקולנוע ביתי, על כן כל החברותrnהמייצרות מקרנים בטכנולוגיה זו, רוכשות מאפסון בעצם את הפנלים שלהם. הפנלים שלrnהמקרן הם בין הגורמים המשמעותיים ביותר בקביעת איכות התמונה. שנה שעברה אפסוןrnהציגה את הדור הראשון של הפנלים הללו למקרני 1080p, וקראה להם "D6". rnrn

הפנלים שנמצאים ב- TW2000, הם מהדור החדש שהוצג השנה,rnונקראים "D7". הפנלים הללו נמצאים גם ב- Panasonic AE2000 וב- Sanyo Z2000 (אך לא בrnMitsubishi HC6000 שנשאר עם הפנלים D6 של שנה שעברה).rnrn

 

בניגוד לשנה שעברה,rnבה אפסון יצרה גרסה אחת בלבד של פנלי ה D6,rnהשנה אפסון החליטה לנקוט באסטרטגיה שונה. בתערוכת IFA-2007, הכריזה אפסון כי פנלי ה- D7 של ה- TW2000 יהיו משופרים ביחס לפנלי ה D7 אותם היא מוכרת לחברות האחרות, ויכללוrnטכנולוגיה חדשה בשם "DeepBlack"rnאשר תקפיץ את איכות השחורים של המקרן בצורה דרסטית. במאמר מוסגר, יהיה מענייןrnלגלות בשנה הקרובה האם וכיצד הצעד הזה של אפסון ישפיע על היחסים שלה עם יצרניותrnמקרני ה 1080prnLCDrnהאחרות, אשר נהגו לקנות ממנה עד היום את הפנלים.

rnrnrnrn

 


שקף מתוך המצגת שהוצגה בתערוכת IFA-2007,
המתאר את פריצת הדרך שעשתה אפסון בנושא השחורים של המקרן TW2000.

ה- DeepBlack מתאפשר הודות לשיטת ייצור אלטרנטיבית שלrnפנלי ה- D7. בשיטתrnייצור אלטרנטיבית זו, הגבישים הנוזליים של הפנל מסתדרים כך שיוצרים קיטוב יעילrnיותר של האור, ובכך מתאפשרת עלייה בקונטרסט הטבעי של הפנל (On/Off contrast), דבר שמאפשר למקרן להציג שחורrnעמוק יותר (אחת מנקודות החולשה הגדולות של מקרני ה LCD מאז ומתמיד). rnrn


שקף מתוך המצגת שהוצגה בתערוכת IFA-2007, המתאר את היתרון שמעניקה טכנולוגיית ה DeepBlack.
פנל המקרן מצליח לקטב את האור בצורה טובה יותר, ועל כן המקרן מסוגל להציג שחור עמוק יותר.

 

מטכנולוגיית ה- DeepBlack נגזר השם האמריקאי של ה- TW2000 – Home/Pro Cinema 1080 Ultra Black.

rnrnrnrn

לאחר יציאת ה TW2000 לשוק, הוא נבחן ע"י מספר מבקריםrnמקצועיים אל מול ה- JVC RS1rn(מלך הקונטרסט של השנה שעברה), זאת בכדי לבדוק עד כמה נכונות הטענות של אפסוןrnלפריצת דרך אמיתית בתחום הקונטרסט. הביקורות מצאו כי למרות שהטענות מוגזמות ביחסrnלנתוני הקונטרסט שאפסון פירסמה עבור המודל הזה (בייחוד לגבי הערך של הקונטרסטrnהדינמי), עדיין השחורים של ה TW2000rnאכן עשו קפיצת דרך משמעותית, ומתקרבים באיכותם לשחורים של ה- JVC RS1, הישג חסר תקדים בהחלט.

rnrnrnrn

נתוני היצרן עבור ה TW2000

  • טכנולוגיה: 3LCD
  • רזולוציה נטיבית: 1920×1080
  • בהירות: 1600 לומנס.
  • קונטרסט דינמי: 50,000:1 (קונטרסט נטיבי: 4500:1)
  • יחס עדשת הזום: 2.1:1
  • הטיית עדשה: רוחבית ואנכית.

הקדמה ל- Shootout

 

נתחיל בכך שה- TW2000 כבר נבחן ב- Shootout הקודם שביצעו באתר (אך שבו לא נכחתי). התוצאותrnשל המבחן לא היו מחמיאות כמו הביקורות בחו"ל. אחת ההשערות לביצועים הללו שלrnה- TW2000 הייתה שיתכן וסבל מבעיותrnכיול. לאחר בדיקה של היבואן ובקשתו לשלוח לבדיקה חוזרת, ביצענו שוב Shootout, אך הפעם עם כיול. בעוד שהבדיקה הקודמתrnבוצעה עם כיול Contrast/brighness בלבד (כיול בסיסי ביותר), אתrnה- Shootout הנוכחי התחלנו בבדיקת כיול שלrnכל המקרנים ע"י חיישן צבע ותוכנה, בנוסף לכיול הבסיסי. כיול זה כלל טמפ´ צבע,rnגאמה, עוצמת צבע, בהירות וניגודיות. גם לאחר הכיול היה ברור שהתמונות בין המקרנים השוניםrnהיו שונות (בעיקר בגלל הבדלים בכיול PRIMARIES שהיו מוגבלים עקב זמננו הקצוב). המערכת כולה עשתהrnשימוש במפצל וממתג HDMI,rnכך שכל המקרנים וכל המקורות היו ממותגים זה לזה לפי הצורך תוך לחיצת כפתור זריזה.

כיול

להלןrnתוצאות המדידות לאחר הכיולים הללו:

 

rnrnrnrn

אחד הדברים הראשונים שהבחנו בהם, הוא שכאשר ה- TW2000 הציג תמונה שחורה, היה ניתןrnלהבחין במספר כתמים עגולים מטושטשים בצע ירקרק, במקומות שונים על המסך. התופעה הזוrnדווחה ע"י משתמשים אחרים ב TW2000 ובעצם מדובר ב-Dust Blobs. התופעהrnלא היתה קיימת במקרן זה בבחינה הקודמת שלו ולכן ההנחה היא שבין שתי הבדיקות חדרrnאבק לפאנלים של המקרן. לאחר מספר שעותrnלתוך הבדיקה, ניתן היה להבחין בעיגולי האור הללו באופן יותר ברור מאשר בתחילתrnהמבחן.

rnrn

 

rnrn

מבחינת חדותrnהתמונה, נראה כי החדות שסיפק ה- Panasonic AE2000 הייתה טובה יותר במידה מסוימת מאשר זוrnשסיפק ה- TW2000. ההבדל היה קל למדי, סבירrnלהניח שללא הצבת שני המקרנים זה לצד זה, לא ניתן היה לדעת זאת כלל.

rnrn

כאשר הגענו לבדוקrnאת הנושא המעניין ביותר לגבי ה TW2000rn- הקונטרסט וכיצד הוא מתבטא מבחינת רמת השחורים – ציפתה לי הפתעה. ה TW2000 לא הרשים. השחורים שלו היו טובים, אך בהחלט לא רמהrnמעל למקרני ה 1080prnהאחרים שהיו בחדר. מבחינתי, כגודל הציפייהrnגודל האכזבה.

rnrn

בסופו של ה Shootout, כאשר הפעלנו את ה Mitsubishi HC1100, ההרגשה הייתה שכנראהrnגם השנה אין מתמודד מקבוצת ה LCDrnשמסוגל להתעלות על הקונטרסט ורמת השחורים של מקרני ה DLP. אני זוכר את עצמי תוהה ממה בדיוק התלהבו כלrnהביקורות על ה TW2000 בעולם, והאם ייתכן שהיחידהrnשקיבלנו פגומה, למרות טענות היבואן.

rnrn

הביקורת הראשונהrnשכתבתי על ה TW2000 היתה במגמה ברורה לקטול, ולדעתיrnבצדק. הכתיבה הושלמה, נערכה, אך אז לפתע נטרפו כל הקלפים בעקבות מייל שקיבלתי ממרטין:rnהסתבר כי היחידה של ה TW2000rnאותה שלח לנו היבואן (וזו הייתה גם היחידה שנבחנה ב Shootout הקודם), היתה יחידת Pre-production !

rnrnrnrn

ההשלכה של הידיעהrnהזו כמובן הייתה שנאלץ לתת ל TW2000rnהזדמנות נוספת, שלישית במספר, להדגים בפנינו את יכולותיו האמיתיות.

rnrn

 

rnrn

את היחידה החדשהrnששלח היבואן, ראינו מרטין ואני בביתו (המקום בו התרחש ה Shootout הקודם). לצערנו, הפעם תנאי הביקורת לא היוrnאידיאליים כמו בפעם שעברה. ראשית, לא היו לנו הכלים לבצע כיול מקצועי, והכיולrnשביצענו היה לפי העין בלבד. שנית, לא הייתה אפשרות להשוות את יחידת ה- TW2000 הנוכחית למקרני 1080p אחרים, ונאלצנו להסתפק בהשוואה ל Mitsubishi HC1100 (כאמור מקרן DLP).

rnrn

למרות האמור לעיל,rnמהרגע שהדלקנו את יחידת ה TW2000 החדשה, לא היה ספק, השחורים שראינו הם קפיצתrnמדרגה ענקית מכל מה שראינו בעבר.

rnrn

לאחר ה Shootout הקודם, ההרגשה שלי הייתה שה- HC1100 עשה עבודה טובה לא פחות מאשר מקרני ה 1080p האחריםrnשבדקנו, בתחום השחורים. במקרה של ה TW2000 הנוכחי, עומק השחורים שהתקבלו השאירו את ה HC1100 הרחק מאחור. ההבדלים היו דרמתיים.

 

rnrn

לדוגמא, כאשר צפינוrnעם ה TW2000 בסצנה כהה בסרט סינמהסקופ, הפסrnהשחור התחתון והעליון כמעט ונעלמו, פשוט עולם אחר ממה שה- HC1100 מסוגל אליו. למען האמת, כאשר הקרנו תמונה שחורהrnלחלוטין דרך ה TW2000,rnבהתחלה חששנו שגם היחידה החדשה שקיבלנו פגומה, הסיבה לכך הייתה כי היינו יכוליםrnלהבחין בפס אפור בהיר מאוד שעובר לכל אורכו (מלמעלה למטה) של המסך שאחרת נראה שחורrnמאוד. בדיקה קפדנית יותר גילתה שהפס הבהיר הזה היה בעצם "השחור" של ה HC1100, שאזור קטן ממנו זלג מהכיסוי המאולתר ששמנוrnלו בזמן שה TW2000 הקרין.

rnrn

לטענת מרטין, האפקטrnשהתקבל עם ה TW2000 היה אומנם לאrnממש באותה הרמה, אך בהחלט לא רחוק מהאפקט שראה עם ה Dreambee שנבחן ב Shootout הראשון השנה (ה Dreambee הוא למעשה ה JVC RS1 במארז פלסטיק שונה).

rnrn

ה TW2000 המשיך להרשים בהקרנת כל סצנה שזרקנו לו. התמונהrnשהתקבלה שמרה על פאנצ´יות ותלת מימדיות החל מהסצנות הבהירות ביותר, וכלה בסצנותrnהכהות ביותר. ייתכן שבסצנות הבהירות ביותר ל Panasonic AE2000 עדיין היה יתרון, אך התמונה שסיפק ה TW2000 באופן סובייקטיבי נראתה משכנעת גם בסצנות אלו.

rnrn

מבחינת רמת הפירוטrnבסצנות כהות, ברירת המחדל של ה TW2000rn(לפחות ביחידה שקיבלנו) היא להדגיש את עומק השחורים, בתמורה לאיבוד פרטים בסצנותrnכהות. מצאנו כי הגבהה של ה Brightnessrnבשתי יחידות נתנה רמת פירוט בסצנות כהות שהייתה לפחות טובה כמו זו שהתקבלהrnע"י ה MitsubishirnHC1100,rnבעוד עומק השחורים נשאר בליגה אחרת חלוטין.

rnrn

בנושא חדות התמונה,rnכאמור לא הייתה לנו האפשרות להשוות למקרני 1080p מתחרים, ולכן קצת קשה להגיד האם חל שיפור גםrnבנושא הזה ביחס ליחידת ה Pre-production.rnביחס ל HC1100 התמונה נראתה חדה מאוד, אךrnזו כמובן לא השוואה ברת חשיבות.

rnrn

בניגוד ליחידת ה Pre-production, את היחידה הנוכחית קיבלנוrnחדשה לחלוטין, עם אפס שעות על הנורה. מהסיבה הזו קשה לחוות דיעה לגבי נושא ה Dust Blobs. בהשוואה לביקורת הקודמת אשרrnבסופה הרגשנו כי הצטברות האבק החמירה עם השעות, בביקורת הנוכחית תופעה זו לא חזרה.rn

rnrn

הבדל אחרון שראויrnלציין בהשוואה ל MitsubishirnHC1100,rnהוא בנושא רמות הרעש. ה HC1100rnאינו מקרן רועש במיוחד, אך בהשוואה אליו ה TW2000 שקט בצורה מדהימה. כאשר כיבינו את ה HC1100 וה TW2000rnנשאר דולק, פשוט השתררה דממה בחדר.

סיכום

rnrnלסיכום הביקורת, לאחר תלאות וייסורים, אני שמח לבשר כי דגם ה- TW2000 של אפסון עמד באופן מכובדrnבציפיות המקוריות שהיו לי עבורו. טכנולוגיית ה DeepBlack עובדת בצורה יוצאת מן הכלל, וניתןrnרק להתקנא בעומק השחורים ובתמונה הפאנצ´ית שה- TW2000 מספק הודות לה. אם נשתמש ב Mitsubishi HC1100 בתורrnאומדן ייחוס, עומק השחורים שמציג ה TW2000 הוא לפחות רמה אחת מעל שאר החבריםrnבקטגורית ה 1080p LCD אותם בדקנו ב Shootout. ה TW2000 ממצב את עצמו כמקרן מעולה גםrnלחובבי קונטרסט ועומק תמונה, שעד היום לא יכלו להסתפק בפחות מטכנולוגית DLP. אין לי ספק שאם הייתי כיום בשוקrnלקנות מקרן 1080p, זה היה המקרן הראשון ברשימה שלי. rnrn

המקרן נבדק באדיבות חברת אפסון ישראל

תודה מיוחדת לעולם הדיגיטלי על השאלת המפצל/ממתג לצורך הבדיקה.

להמשך הדיון בפורומים נא לחצו כאן


חלק מהתכנים באתר כוללים מעת לעת קישורים לתוכניות שותפים, שעבורם האתר מקבל עמלה עם רכישה בפועל.
עמלה זו איננה מייקרת את עלות הרכישה של המוצרים.

7:00
  /  
11.04.2008
  
כתב: Noam23, צילם: מרטין סבג

1