Windows Vista Media Center בתערוכת High-End Israel 2006

rnrnאז מיקרוספט מזה זמן רב זורקת לנו עצמות אבל לא חושפת את החיה עצמה, מה בעצם מיקרוספט מתכננת להציג לנו ...7:00
  /  
25.09.2006
  
עפר לאור

1