שובו של ה-Behringer 2496

ויטלי בודק גם הוא את ה-BEHRINGER 2496 לאחר rnהביקורת המקורית של byrdparis. rnהמחשבה "איך אפשר לשפר את הצליל בסלון שלי" ...


בניסיון לשפר את החוויה המוסיקאלית החלפתי במהלך השנים שלושה רסיברים כאשר האחרון (Pioneer AX3) הוא בעל מערכת RC (Room Correction ). המערכת RC של Pioneer  שיפרה את הסאונד, אבל התוצאה עדיין לא השביע את רצוני. חיפוש פתרון אולטימטיבי הביא אותי למסקנה שהצד הבא בשיפור הצליל הוא סאונד פרוססור ( Sound processor) – ו- Behrinher DEQ 2496 נחת בביתי. אחרי לימוד המכשיר ו"משחק" עם הפונקציות הרבות (שלקח מספר שעות לא מבוטל) הצליל בסלון השתפר באופן משמעותי. החדר כאילו  "נפתח", הסאונד נהיה צלול ומילא את המרחב. אחרי ששמתי הקלטה של אורגן (Pastorale של Bach) התגובה שלי הייתה "WOW"!


rnאבל  – צריך להבין ש- Behrinher(וכל פרוססורים אחרים) הוא לא "תרופת פלא"  – ישנם מצבים (התלויים בחדר) בהם אי-אפשר לעשות שום תיקון אקוסטי אקטיבי בצורה סבירה. בנוסף, סאונד פרוססור יכול לתקן (לפעמים במידה ניקרת) את פגמי ההקלטה (רעשים, ספקטרום לא מאוזן) – יחד עם זאת, אין לצפות שמהקלטה של סוג ג' ניתן לקבל תוצאה מושלמת.
rnבמאמר זה אשתדל להתייחס בקצרה לתכונות והפונקציות העיקריות של Behrinher DEQ 2496. אציין מראש שלא אתייחס לתכונות הלא רלוונטיות מבחינת מערכת אודיו ביתית.

rnת
יאור כללי

rnהפרוססור הינו דו-ערוצי (סטריאו), יש לו שלוש כניסות בלתי תלויות ( אנלוגית, דיגיטאלית קואקסיאלית, דיגיטאלית אופטית) ושתי יציאות בלתי תלויות (אנלוגית ודיגיטאלית). ישנה גם יציאה אנלוגית נוספת (AUX) המוצמדת לדיגיטאלית. אפשר לחבר אות אנלוגי ולהוציא דיגיטאלי, ולהפך. Behrinher  יכול לעבד אותות עם קצב הדגימה ( sampling rate) עד 96khz, יש בו גם אודיו סקיילר (ניתן לשינוי בין 8, 16, 20 ו- 24 bit). עיבוד הקול מתרחש בשישה מודולים אשר ניתנים לחיבור (או ניתוק) בכל הצירופים האפשריים:
rnלא מעביר אות Dolby Digital (אפילו דו-ערוצי) – גם כאשר הוא מוגדר ב- Bypass All.  כל כיווני הפרוססור אפשר לשמור בשישים זיכרונות זמינים.

rnלפני שאעבור לתיאור המודולים, רוצה להזכיר מהו ההבדל בין איקוולייזר גראפי לאיקוולייזר פרמטרי.
rnא. איקוולייזר גראפי מאפשר לשנות את עוצמת אות (להגביר או לדכא) עבור מספר תדירויות בודדות (דיסקרטיות):


rn 

rnמספר התדירויות הניתנות לשינוי מהווה מספר הערוצים של  איקוולייזר גראפי.
rn ב. איקוולייזר פרמטרי משנה את העקומה "עוצמת אות – תדירות" באופן רציף:
המודולים של עיבוד קול.
1. איקוולייזר גראפי
rnאיקוולייזר גראפי בעל 31 ערוצים בין 20Hz ל- 20Khz לכל צד של סטריאו (ימין – שמאל),  נשלט באופן ידני או ע"י המערכת RC  (ראה בהמשך). ניתן לשלוט בכל אחד מצדי הסטריאו בנפרד  או לכוון את שני הצדדים יחד.  באיקוולייזר הזה ניתן גם לשנות את רוחב הפס של הפילטרים (כלומר, לכלול יותר או פחות תדירויות סביב התדירות הניתנת לשינוי) – לכן הוא יכול לשמש גם  כאיקוולייזר פרמטרי וירטואלי (Paragraphic equalizer).  כתוצאה מכך התלות  "עוצמת אות – תדירות" נראית חלקה יותר,  שזה מטיב לאיכות הסאונד.


rnהחיסרון העיקרי של איקוולייזרים גראפיים הוא עקומה "עוצמת אות – תדירות" לא חלקה: משום שהכיוון מתבצע בתדירויות בודדות, על העקומה מופיעים פיקים כתוצאה של האינטראקציה בין התדירויות הללו:
rnב- Behringer DEQ 2496שולב אלגוריתם המתקן את התופעה הזו:
rn2. איקוולייזר פרמטרי
rnאיקוולייזר פרמטרי בעל עשרה ערוצים לכל צד של סטריאו, ניתן לשלוט בכל אחד מצדי הסטריאו בנפרד  או לכוון את שני הצדדים יחד. ישנן אפשרויות מגוונות לשינוי הפרמטרים של כל אחד מהערוצים (רוחב פס, תלילות העקומה, סימטריות העקומה  וכו').

rnאחרי הביצוע של Room Correction האיקוולייזר הגראפי כבר "תפוס". במידה ויש צורך לתיקון הצליל מהקלטות ישנות או פגומות ( רעשים, ספקטרום לא מאוזן וכו')  – המודול הזה יכול לשמש כאיקוולייזר נוסף לתיקון פגמי ההקלטה.


rn3. שלושה איקוולייזרים  דינאמיים.
rnכל אחד מהם מהווה איקוולייזר פרמטרי חד- ערוצי עם אפשרות הבחירה של תדירות מרכזית ושינוי פרמטרים של העקומה "עוצמת אות – תדירות" (רוחב פס, תלילות העקומה וכו'). כל אחד מהאיקוולייזרים יכול להגביר (או לדכא כמובן) בתדירות מסוימת (או בתחום של תדירויות). הם מופעלים כאשר עוצמת הקול בתדירות הנ"ל מגיעה אל הסף הנקבע ע"י המשתמש. פעולתם של איקוולייזרים  דינאמיים היא אינה ליניארית: אם עוצמת האות שונה מאוד מהסף הנקבע –  הגברה/דיכוי גדולים, וכאשר עוצמת האות מתקרבת אל הסף – ההגברה שואפת לאפס בהדרגה.
rnיש לי מספר דיסקים בהם ה"גבוהים" בפס תדירויות מסוים כמעט ולא נשמעים דרך הרמקולים (אבל נשמעים היטב דרך האוזניות!). הגדרתי איקוולייזר  דינאמי בפס הזה – המצב השתפר באופן משמעותי. כמו כן, בחלק מהקלטות באסים משתוללים – הגדרת איקוולייזר  דינאמי עם הפרמטרים המתאימים (לדיכוי) פותרת את הבעיה.


rn4. Feedback destroyer
rnמהווה חלק מאיקוולייזר פרמטרי ומתחלק איתו במספר הערוצים (סה"כ עשרה ערוצים לשני המודולים האלה). מאפשר לדכא תדירות בודדת או קבוצת תדירויות צרה מאד – בלי לפגוע באופן משמעותי בספקטרום ההקלטה (כלומר, בהאזנה אין הרגשה שמשהו "חסר").
rnלפי התכנון, מטרתו של Feedback destroyer לדכא  "שריקות" מיקרופון בהופעות חיות – אבל הוא עובד מצוין גם לביטול תהודות בתדירויות מסוימות של  Sub. תהודה הינה הגברה חזקה של קול (במקרה שלנו) בתדירות מסוימת ,היא תלויה בתדירות ובגודל החדר.כאשר יש תהודה – בהאזנה מדי פעם שומעים באס חזק ולא נקי.


rn5. כיוון וירטואלי של מרחק בין הרמקולים (Width).
rnמאפשר "להגדיל" באופן וירטואלי מרחק בין רמקולים ע"י שינוי הפרשי מופע (פאזה) של האותות הבוקעים מהרמקולים. אצלי הרמקולים הם קרובים מאד (קצת יותר ממטר)  – לכן הצליל נשמע "שטוח". הפונקציה הזו "פתחה" את המרחב. במודול Width ניתן גם לשנות את כיוון ההאזנה.


rn6. Dynamic processors
rnלא רלוונטי לשימוש ביתי , לכן לא אתייחס.

rnפונקציות


rnReal-Time Analyzer
rnמנתח ספקטרום ההקלטה בזמן האמת ב- 61 ערוצים:
rnמאפשר לנתח ספקטרום של האות הנכנס ושל האות היוצא. מודד ומציג (באופן ספרותי וגראפי) את עוצמת הקול בכל אחת מ-61 תדירויות – גם את עוצמה נוכחית וגם את עוצמה מקסימאלית. ישנה אפשרות  "להקפיא" את הערכים המקסימאליים על הצג (ראה נקודות בתרשים) – נוח מאד לניתוח ספקטרום ההקלטה.


rnהמודול RTA מכיל גם פונקציה של "איקווליזציה" אוטומטית ( Auto EQ) ו- Room Correction עם הכיוון ב- 61 ערוצים. הפונקציה הזו מגדירה את עקומת "עוצמת אות – תדירות" במודול של איקוולייזר גראפי. ישנה אפשרות לייצב את העקומה הרצויה באופן ידני (אם יש צורך בכך) ולהצמיד אליה את העקומה של Room Correction עם דיוק אשר גם ניתן לשינוי. באחד הדיונים בפורום שלנו ראיתי הערה (מוצדקת) ש-RC לא יכול לתת תוצאה סבירה משום שהכיוון מתבצע בתדירויות בודדות (דיסקרטיות) – לכן בין התדירויות הללו יכולים להיות פיקים או צמתים (מינימומים). כפי שכבר ציינתי, ב-DEQ2496 פותח אלגוריתם המתגבר על הבעיה הזו.


rnהתוצאה של Room Correction בסלון שלי הייתה טובה (הרבה יותר תובה מרסיבר – וזה מובן: הכיוון התבצעה ב-61 ערוצים). המערכת התגלתה כלא אפקטיבית עבור תדירויות נמוכות (וכך גם צוין בתדריך) – לכן בתחום הזה נדרש כיוון ידני. אני לא רואה בכך בעיה גדולה – שילוב של כיוון ידני עם Feedback destroyer נותן תוצאה בהחלט לא רעה.  אציין שגם המערכת RC של הרסיבר שלי תמיד כשלה בתחום התדירויות הנ"ל. קראתי שהכשל אופייני גם לרסיברים אחרים (לפחות בטווח המחירים עד 10000 ₪, באחרים לא התעניינתי ).

rn2. זיכרונות
rnישנם 60 זיכרונות בהם ניתן לשמור את הגדרות הפרוססור  (בכל המודולים). אפשר לשלוף מהזיכרון גם הגדרות בשלמותן וגם הגדרות של מודולים בודדים- תוך כדי הוספתם להגדרה הנוכחית.

rn3.  Sound Pressure Level meter
rnמודד את עוצמת הקול בחדר (המיקרופון נדרש, כמובן).

rn4. MIDI
rnלא רלוונטי לפורום הזה, לכן לא אתייחס .

rnבתור סיכום – הפרוססור Behrinher DEQ 2496 הוא עתיר יכולות. השימוש ברוב הפונקציות אינו אינטואיטיבי ודורש קריאה מעמיקה של התדריך, אבל אחרי הבנת הגיון הממשק – המכשיר נהיה ידידותי מאוד.  rn

rnעלות: כ-280 דולר בארה"ב.


חלק מהתכנים באתר כוללים מעת לעת קישורים לתוכניות שותפים, שעבורם האתר מקבל עמלה עם רכישה בפועל באמצעותם.
עמלה זו איננה מייקרת את עלות הרכישה של המוצרים.

7:00
  /  
24.03.2006
  
המאמר נכתב על ידי rnויטלי אינדנבאום (vitalyi)

1