האם חברות הכבלים סוף סוף מתאחדות?

rnבניגוד לדעה הרווחת, חברות הכבלים מעולם לא התמזגו לידי חברה בשם "HOT". שם זה הוא שם המותג, כאשר החברות בעצם ...


אין ספק שחיבור בין החברות מועיל להן מאוד, יש להן פחות OVERHEAD, הן לא צריכות להתחרות זו בזו. במצבן המשולב הן מבזבזות פחות, ויעילות יותר. שילוב של תשתיות מוזיל אותן ומאפשר להן להיות בעלות כוח גדול יותר מול הצרכן ומול הגופים שהן רוכשות ציוד ותכנים מהם.rn

rnולמרות כל זאת, יש בעיות לא קלות שנובעות מהשילוב הזה. הבעיות הן בעיקר רגולטוריות והסכמיות. כחברה משולבת, יש לחברות בעיה בבעלות משולבת – גופים שכבר יש להם השקעה גדולה בעולם התקשורת לפתע הופכים חזקים הרבה יותר. צריך לזכור שלחברת הכבלים המשולבת יש בערך כפליים מנויים מאשר ליס (950 אלף מנויים = כ-60% מהלקוחות הטלויזיה הרב ערוצים בארץ).rn

rnבנוסף, התחרות הכואבת והמעבר לדיגיטלי השאירה את חברות הכבלים פצועות וכואבות. הבנקים באו לעזרתם ומחזיקים, בדומה ליס, בנתח עצום מהחברה המשולבת – כ-30% ממנה.rn

rnהוט כוללת בעצם 4 חברות שונות: ערוצי זהב, מת"ב, תבל ושותפות חדשה בשם הוט טלקום. ההסכם שהתגבש לאחר 4 שנות דיונים, והנתון להסכמת הרגולטור, ישאיר בידי הבנקים הגדולים (שהם שותפים גם ביס) כ-30% מהחברה החדשה, ידיעות (שמחזיקים גם באחוזים בערוץ 2) -16%, אליעזר פישמן – 15%, וקבוצת דלק 15%.rn

rnאין ספק שמיצוב חברה משולבת תאפשר לחברה תפעול נכון יותר ויעיל יותר (אם כי, יתכן וגל פיטורין עלול להגיע בשלב הראורגניזציה). השאלה הגדולה תהיה אם HOT המשולבת תוכל לשפר את איכות השירות, התמונה ולהמריא כראוי. נושאים כגון HDTV ו-טלפוניה, וה-VOD עלולים להתפתח מאוד כתוצאה ממעבר של HOT ממצב מפוצל לחברה משולבת ויעילה.


7:00
  /  
23.02.2006
  
מאמר זה נכתב על ידי עפר לאור

1