ULTIMATE AV חוזרים לסקור את הרובי – VW100 של סוני

rnהעיתון ULTIMATE AV חוזר שוב לסקור את הרובי, המקרן המעניין ביותר בשנה האחרונה.rn


חשוב לציין כמה דברים לגבי הבדיקה שלא מצאו חן בעיני: rn

 • הבדיקות בוצעו על ידי COLORIMETER אשר הדיפיוזר שלו לא נבדק או הותאם ל-LCOS, דבר אשר בהחלט יכול היה להטות את הבדיקות לרעת המקרן. במקרה כזה היה ראוי לערוך את הבדיקה עם ספקטרופוטומטר אשר אינו זקוק לדיפיוזר ואינו תלוי בטכנולוגית התצוגה.

 • בדיקות הכיול בוצעו במצבי DI שונים, כאשר יש עדיין בעיות להעריך היום כיול גאמה במצב DI.

 • ההשוואה בוצעה אל מול ה-YAMAHA DPX-1300, מקרן שונה בתכלית מה-RUBY. אני מתקשה להבין כיצד אפשר בכלל להשוות מכונית ספורט למיניוואן, הרי מדובר בשתי חיות שונות לחלוטין…

 • מדידת CONTRAST צריכה להתבצע עם מנורה טריה, ולא לאחר 200 שעות..

 • 7:00
    /  
  22.02.2006
    
  ידיעה זו הובאה על ידי עפר לאור

  1