YES IMPACT – הפרוייקט הסודי שלנו סוף סוף מתגלה!

לאחר כמעט שנה של הכנות, דיונים, הסברים ועבודה קשה, עלה אמש לאוויר תת-ערוץ חדש שלאתר היה יד ורגל בו.rnrnיס השיקה ...הערוץ נמצא בערוץ המידע (144) תחת הסעיף "YES IMPACT".

rn rn

פירוט המידע – עמוד ראשון

rn

עמוד שני

rn rn
עמוד שלישי:

rn rn
תפריט השקופיות, לכל אחד יש הסבר (נגיש בלחיצת +)


rn
rn rn
מסך CONTRAST/BRIGHTNESS. במרכזו, לוגו של אתר ידוע בתחום…חשוב: כיול זה צריך להתבצע בחושך ככל הניתן!


באיזור הלבן חבויים שני עיגולים בגוון מעט יותר כהה מהרקע, יש לשנות את ה-CONTRAST עד שרואים אותם.
באיזור השחור חבויים עיגולים אפורים כהים, יש לשנות את ה-BRIGHTNESS עד שרואים אותם.

חשוב לציין שבמסכים מסויימים לא כל העיגולים ניתנים לתצוגה בכל המצבים, יתכן ורק כיול מקצועי יאפשר הצגת כל העיגולים (וגם זה לא תמיד ניתן)!

rn

יש לשמור על הקוים בצדדים (בעיקר האנכיים) ישרים ככל הניתן. יש גם לבדוק שאין BLOOMING (דליפת אור החוצה מהאיזורים הלבנים אל תוך הכהים). הפסים האופקיים מיועדים לבדיקת LINE TWITTER ו-DEINTERLACING.


rn rn
תבנית בדיקה הכוללת GRAYSCALE RAMP לכיול אפורים (הפסים בחלק העליון של המסך בכדי לאפשר למודדים בעלי משקולות להתאים למסך (כגון SPYDER TV). פסי הצבע כוללים צבעי יסוד וצבעים משניים על רקע אפור. שימוש בפילטר כחול מאפשר כיול של מדד ה-COLOR במסך.


rn rn
מסך 16:9 אשר מיועד לוודא שהעיגולים אינם אובליים. החיצים המקווקווים מאפשרים זיהוי OVERSCAN (חשוב לציין שהם נקטמים גם בשידור ועל ידי הממיר). הפסים האדומים מציגים את האיזור שנקטם על ידי המסך במצב 4:3.

rn rn
גירסא 4:3 של ה-TEST PATTERN.


rn rn
חלון 100IRE על רקע שחור (מיועד לכיולים מתקדמים ול-SPYDERTV).


rn rn
חלון 100IRE על רקע כחול מלא (מיועד לכיולים מתקדמים ול-SPYDERTV)rn
חלון כחול על רקע 100IRE (לכיולים מתקדמים ול-SPYDERTV)


rn rn
חלון שחור (עבור SPYDERTV).


rn
חלון 30IRE, חשוב לציין שזה נשלח כ-30IRE, אבל עדיין יתכן שצריכים מעט התאמות בגלל הממירים השונים (הנושא עדיין דרוש בדיקה). ה-TEST PATTERN הזה מיועד לכיול גאמה ותואם גם לכיול D65 במצב BIAS גם עבור מקרנים.חלון 70IRE, חשוב לציין שזה נשלח כ-70IRE, אבל עדיין יתכן שצריכים מעט התאמות בגלל הממירים השונים (הנושא עדיין דרוש בדיקה). ה-TEST PATTERN הזה מיועד לכיול גאמה ותואם גם לכיול D65 במצב GAIN גם עבור מקרנים.
חלק מהתכנים באתר כוללים מעת לעת קישורים לתוכניות שותפים, שעבורם האתר מקבל עמלה עם רכישה בפועל באמצעותם.
עמלה זו איננה מייקרת את עלות הרכישה של המוצרים.

7:00
  /  
22.01.2006
  
מאמר זה נכתב על ידי עפר לאור

1