עזרו להציל את רדיו 88 FM

אתם מוזמנים להיכנס לכאן לחתום על העצומה נגד סגירת רדי 88FM. הנדון: מניעת סגירתה של תחנת הרדיו 88FM.


אנו, החתומים מטה, מבקשים בכל לשון של בקשה מהשרה הממונה על רשות השידור, ציפי לבני, ועל חברי ועדת הכספים בכנסת, להסיר מעל תחנת הרדיו 88 אף אם את איום סגירתה במסגרת הצמצומים הנדרשים מקול ישראל ורשות השידור בעקבות ועדת דינור.

rnאנו מודעים להכרח של קול ישראל לצמצם את הוצאותיו במסגרת חוק ההסדרים, אך אנו, מוסיקאים, סופרים, אמנים, אנשי תקשורת וסתם אוהבי מוסיקה, דורשים שתכירו בחשיבות התחנה לקיום התרבותי התקין בארץ. 88 אף אם היא ללא ספק היהלום שבכתר השידור הציבורי. שדרניה ועורכיה הם אנשים שעושים את עבודתם מתוך אהבה ומסירות למקצוע (תמורה כספית נאותה לעבודתם כבר מזמן חדלה להיות שיקול).

rnאנחנו בסך הכל אוהבי מוסיקה, אין לנו קשר אישי או מקצועי לעובדי התחנה. אנחנו אוהבים את התחנה משום שהיא מזכירה לנו שבתרבות הרייטינג, ההשטחה, מדיניות הפלייליסט המבוססות על חידושים לשירים והעלאת גירה מוסיקלית, יש עוד מקום לאהבה, מקוריות ועדינות.

rnאנו מבקשים: אם ההתייעלות היא כורח המציאות, נא דברו עם קברניטי התחנה ותמצאו יחדיו דרך לייעל את התחנה. אל תסגרו את הסמן האחרון של המוסיקה האיכותית בשידור הציבורי.

rnתודה.


13:00
  /  
14.11.2005
  
עפר לאור

1