תחזית השידורים בפורמט רחב מ-YES לשבוע הקרוב !

rnלנוחיותכם, אנו מביאים את רשימת השידורים לשבוע הקרוב שישודרו בפורמט רחב.

7:00
  /  
10.06.2005
  
מאמר זה נכתב ע"י מרטין שם הסרט ערוץ     תאריךשעה 
 Chasing Libertyweekend10/06/2005 19:58
 Mystic RiverYES 01 10/06/2005 22.00
 Calendar GirlsYES 01 10/06/200521:30
 White Palace

YES 01

 10/06/2005 23:20
 Monday Night Mayhem weekend 11/06/2005 12:20
Something's Gotta GiveYES 01 11/06/2005 21:30
 Tiresia YES 03 11/06/2005 22:00
 Showtime weekend 11/06/2005 20:00
 Young Blades YES 02 11/06/2005 16:42
 Jason X YES 02 12/06/2005 02:18
 Honey YES 01 13/06/2005 21:30
 Shakespeare In Love YES 01 13/06/2005 23:06
 Bright Future YES 03 16/06/2005 22:00
 Le Temps Du Loup YES 03 16/06/2005 23:38
 Chasing Liberty YES 01 17/06/2005 23:21
 Louis L'amour's Crossfire Trail YES 04 17/06/2005 18:40
 In The Cut YES 01 18/06/2005 21:30
 Brimstone And Treacle YES 01 18/06/2005 23:29
 Thousand Month, A YES 03 18/06/2005 16:53
 Le Fils YES 03 18/06/2005 22:00
 Second String weekend 18/06/2005 12:20

המידע באדיבות ובאחריות YES.


7:00
  /  
10.6.2005
  
מאמר זה נכתב ע"י מרטין

1