תחזית השידורים בפורמט רחב מ-YES לשבוע הקרוב !

rnלנוחיותכם, אנו מביאים את רשימת השידורים לשבוע הקרוב שישודרו בפורמט רחב.
 שם הסרט  ערוץ     תאריך שעה 
 Chasing Liberty weekend 10/06/2005  19:58
 Mystic River YES 01  10/06/2005  22.00
 Calendar Girls YES 01  10/06/2005 21:30
 White Palace

YES 01

 10/06/2005  23:20
 Monday Night Mayhem  weekend  11/06/2005  12:20
Something's Gotta Give YES 01  11/06/2005  21:30
 Tiresia  YES 03  11/06/2005  22:00
 Showtime  weekend  11/06/2005  20:00
 Young Blades  YES 02  11/06/2005  16:42
 Jason X  YES 02  12/06/2005  02:18
 Honey  YES 01  13/06/2005  21:30
 Shakespeare In Love  YES 01  13/06/2005  23:06
 Bright Future  YES 03  16/06/2005  22:00
 Le Temps Du Loup  YES 03  16/06/2005  23:38
 Chasing Liberty  YES 01  17/06/2005  23:21
 Louis L'amour's Crossfire Trail  YES 04  17/06/2005  18:40
 In The Cut  YES 01  18/06/2005  21:30
 Brimstone And Treacle  YES 01  18/06/2005  23:29
 Thousand Month, A  YES 03  18/06/2005  16:53
 Le Fils  YES 03  18/06/2005  22:00
 Second String  weekend  18/06/2005  12:20

המידע באדיבות ובאחריות YES.


7:00
  /  
10.06.2005
  
מאמר זה נכתב ע"י מרטין

1