שליטה בממיר של YES בעזרת שלט של ATI

<img align="left" src = "http://www.drbott.fr/img/remotewonderbox_220.jpg" rnrnrnאחת השאלות הראשונות שלי היתה אם אפשר לשלוט באמצעות שלט REMOTE WONDER של ATI בממיר ...


חומרה נדרשת:

ATI REMOTE WONDER


rnPVR-150250350550 hauppauge עם שלט ו-IRBLASTERrn


וכמובן ממיר של YES.rn


תוכנה נדרשת:


WINTV 2000


TOTALHOMEREMOTE תוכנת (שיתופית 20$).rn


IRBLASTER
.rn


IRREMOTErn
.rn

נצא לדרך: rn


כמובן יש להתקין את כל התוכנות שצוינו למעלה, rnמדביקים את IRBLASTER – המשדר על העינית של הממיר של YES,rnמריצים את התוכנה BLASTCFG ומגדירים בצורה הבאה:rn


<img src = "http://www.hometheater.co.il/files/blaster.jpg"


לוחצים POWER ONOFF ובודקים אם הממיר נכבה ונדלק אם כן ממשיכם הלאה.

מפעילים את תוכנת TOTALHOMEREMOTE לוחצים על PROGRAM LIST ומוסיפים תוכנה ומגדירים את הכפתורים בצורה הבאה:rn


<img src = "http://www.hometheater.co.il/files/thr.jpg"


לסיום מפעילים את תוכנת WINTV2000 לוחצים על MENU ואח"כ SUITE MANAGERrnואז מקבלים את המסך הבא:rnrn


<img src = "http://www.hometheater.co.il/files/wintv2000.jpg"


מוסיפים את כל הערוציםrn


וזהו !!!rn


8:00
  /  
28.03.2005
  
מאמר זה נכתב ע"י ra11rn

1