Klipsch רוכשת את Jamo

חברת Klipsch רכשה לפני יומיים את חברת JAMO.rnנכסי JAMO והחברה ישארו בתור חטיבה עצמאית בחברת Klipsch, והחברות ינוהלו באופן עצמאי (לפחות לזמן הקרוב).

rnמטרת הרכישה, לפי דוברי החברות, היתה לרכז את השמות המובילים בשווקי אירופה וארה"ב תחת ניהול אשר יוביל אותם לעתיד חזק יותר.

rnהשילוב נותן לחברות גישה ליותר שווקים וישפר את מחזורי המזומנים בחברות.

rnבעוד שחברת JAMO מצליחה בשווקי אירופה ואסיה (יש לחברה רשת חנויות מצליחה הכוללת 135 חנויות בסין), חברת Klipsch מצליחה כיום ביותר דווקא בשוק האמריקאי.

rnחברת JAMO תמשיך לתכנן ולהפיץ רמקולים בעיצובה, אולם סביר להניח שהשילוב בין הטכנולוגיות בשתי החברות יגרמו לשינויים עיצוביים ברמקולים של שתי החברות.

rnבנוסף הכריזה חברת Klipsch על תוספות של שני מנהלים חדשים של פיתוח וטכנולוגיה.

rnמאמר זה נכתב על ידי עפר לאור


חלק מהתכנים באתר כוללים מעת לעת קישורים לתוכניות שותפים, שעבורם האתר מקבל עמלה עם רכישה בפועל באמצעותם.
עמלה זו איננה מייקרת את עלות הרכישה של המוצרים.

1:15
  /  
20.02.2005
  
עפר לאור

1