STAR TREK למתחילים – מה זה TEMPORAL RESOLUTION

רבים שואלים אותי מה עדיף NTSC או PAL...rnrnהתשובה כרוכה בהבנה שבהבדל בין רזולוציה סטטית ולבין רזולוצית זמן.
לא, באמת לא מדובר במסע בין כוכבים (למרות חיבתי לסדרות הללו).


ההבדל בין PAL ל-NTSC כרוך בשלושה גורמים עיקריים

1. מספר קווי הסריקה (scan lines).

2. תדר הסינכרון האנכי.

3. הטיפול בצבעים.


rnמספר קווי הסריקה בPAL הוא 576. מכיוון שמדובר בפורמט interlaced אנו מקבלים 288 שורות לכל אות סינכרון אנכי. מבחינת רזולוציה אופקית, מדובר ב-768 פיקסלים דיסקרטיים המוגדרים בתקן (720 בלבד מוגדרים בתקן DVD).


rnב-NTSC מוגדרים רק 480 שורות, כלומר 240 שורות לכל אות סינכרון אנכי (כל FIELD). ישנם שני תקנים לרזולוציה האופקית (640 במקרים מסויימים), אולם כיום נהוג לומר שמדובר ב-720 פיקסלים המוגדרים בציר האופקי.


rnההבדל השני המשמעותי הוא בתדר הסריקה. בעוד שב-PAL מדובר על 50HZ (בתאום עם מערכת החשמל), NTSC עושה שימוש ב-60HZ. למען האמת, מדובר ב-59.94HZ (אחוז אחד בדיוק פחות מ-60HZ) אולם נהוג לקרוא לתדר זה 60HZ.


rnמי מהם יותר טוב? 60HZ יותר טוב מבחינות רבות, לא רק שהוא תדר מהיר יותר (כלומר, תמונות מתחלפות מהר יותר) יש בינו לבין 24FPS (קצב הצילום של סרטי קולנוע) יחס המרה של 3:2 (על כך דובר רבות במאמרים קודמים). היחס הזה מאפשר זיהוי יעיל וטוב של הפריימים המקוריים ומאפשר העברה חזרה למקור פרוגרסיבי של 24FPS. לעומת זאת ב-PAL מדובר על האצה של 4% של הסרט והעברה מ-24FPS ל-50HZ על ידי שימוש ב-2:2 PULLDOWN. על הנייר 2:2 נראה יותר יעיל וטוב, אולם הוא מקשה מאוד זיהוי מקור אמין וגורר בעיות רבות במערכות שעובדות בפרוגרסיב.


לא אדון יותר מדי לעומק בנושא השלישי – הוא הנושא של הצבעים. NTSC בעיקרון נקרא (ובצדק)- Never twice same color מכיוון שהוא אינו כולל מנגנון איזון של ה-HUE (גוון הצבע). לעומת זאת, ב-PAL יש מנגנון כזה (phase alternating lines) על ידי שינוי קיטוב הצבע בכל שורה – כך שבעצם מנגנון גוון הצבע אינו יכול לרחף ואינו זקוק לכיול.


כאשר נעשה את החישוב הקר לברר מי מבין שני הסטנדרטים יותר מוצלח, מתגלה משהו מעניין. הכפלת קצב הפילדים ברזולוציה גורר את אותו מספר בדיוק – כלומר, סה"כ רוחב הסרט ב-NTSC זהה ל-PAL!!


אם רוחב הסרט זהה, אז מה ההבדל?


אם מדובר בסרט, אזי בעצם הפילדים המשוכפלים ב-NTSC מורידים את רוחב הסרט האפקטיבי ב-20% (יש פילד אחד שחוזר על עצמו כל 5 פילדים!). כך שבעצם, בתכנים שהם 2:2 יש יתרון של רוחב סרט של 20%. בתכני וידאו, אין פילדים זהים ולכן רוחב הסרט האפקטיבי זהה.


למרות זאת, יש הבדל בין NTSC ל-PAL גם בתכני וידאו. ההבדל הוא בין רזולוציה סטטית לבין רזולוציה בציר הזמן.


ב-PAL, הרזולוציה הסטטית (מספר הפיקסלים האפקטיבים בתמונה נתונה) גבוהה יותר.


ב-NTSC, הרזולוציה בציר הזמן (TEMPORAL RESOLUTION) גבוהה יותר. רזולוציה זו משמעותה היא קצב החלפת פיקסלים תכוף יותר.


כלומר, כאשר אובייקטים בתזוזה, יראו אותם יותר בפרוטרוט ב-NTSC. כאשר אובייקטים נייחים (או זזים באופן פחות מהיר) – הם יראו ברור יותר ב-PAL…


rnאז מי עדיף? אני חושב שניתן לקרוא בין השורות את חיבתי דווקא ל-PAL. הדבר משמעותי יותר כאשר גם בסרטים אנאמורפיים (כלומר WIDESCREEN) יש פסים מעל ומתחת לתמונה. הדבר גורע משמעותית מהרזולוציה הסטטית של התמונה. ב-NTSC, הדבר קטלני, בעוד שב-PAL יש משמעותית יותר מקום לתמונה עצמה (כלומר גם אם עושים ZOOM, יש הרבה יותר פיקסלים לעשות ZOOM בהם). ההפרש ברזולוציה אינו קטן – כ- 17% שיפור ברזולוציה האנכית!).


כמובן, שההמרה לפרוגרסיב היא ה-CATCH במקרה הזה ודרוש נגן DVD או פרוססור מתאים אשר יודע לעשות את ההמרה כראוי ע"מ להרוויח מהרזולוציה הנוספת.


מאמר זה נכתב על ידיrnעפר לאור


8:00
  /  
10.02.2005
  
עפר לאור

1