רמקול, נצילות ומה שבינהם.

רמקול הוא התקן המתרגם אנרגיה חשמלית לאנרגיה אקוסטית.rnהדרישה הדומיננטית ביותר היא כי צורת האות האקוסטי המופק מהרמקול תהיה דומה, ככל ...


הנצילות הוא היחס בין האנרגיה האקוסטית המתקבלת לבין האנרגיה החשמלית המושקעת.
rnאולי יפליא אחדים, הנצילות של רמקול בעל "נצילות" של 90 ד"ב ל-1 וואט היא בסביבות אחוז אחד בלבד! כלומר,rnההספק האקוסטי המופק מרמקול בעל נצילות 90dB @ 1W @ 1m שווה בערך לעשרה מילי-וואט (12mW) בלבד.rn

rnולענין האיכות – הנאמנות. ע"מ להבין את המגבלות של הרמקול, יש לדעת כי כאשר קיימת אנרגיה שצורתה מחזורית, מתקיים הקשר:
rnהאנרגיה יחסית למכפלת האמפליטודה בתדירות. כלומר, ככל שהתדר גבוה יותר מספיקה אמפליטודה קטנה יותר של שינויי לחץ אויר ע"מ לשמוע בעוצמה מסויימת קבועה. וככל שהתדר נמוך יותר – דרושה אמפליטודת שינווי לחץ גדולה יותר.
rnמזה נובע כי רמקול האמור להפיק צלילים נמוכים (תדר נמוך) צריך "לדחוף" כמות גדולה של אויר בעוד שרמקול שצריך להשמיע צלילים גבוהים צריך לדחוף כמות קטנה של אויר.rn

rnוכאן מתעוררת השאלה: האם לבנות רמקול קטן או גדול.
התשובה היא כי יש לקחת בחשבון גם את האינרציה של הממברנה. ברמקול שהממברנה שלו גדולה, המסה של הממברנה גדולה ולכן גם האינרציה. ככל שהאינרציה גדולה יותר, קשה להאיץ את תנועת הממברנה בתאוצות גבוהות. ולכן, רמקול "גדול" יוכל לנוע בתאוצות נמוכות מה שמתאים לתדירויות נמוכות וכנ"ל ההיפך לגבי רמקול קטן. אם נזכור שלצורך קבלת עוצמה מסויימת בתדר נמוך יש צורך לדחוף הרבה אויר, הרי שמזה נובע כי יש צורך ברמקול בעל ממברנה גדולה (אך מזה – כבדה) שממילא אינה צריכה לנוע בתאוצות גבוהות.rnוכנ"ל – הפוך לגבי תדרים גבוהים.rn

rnמכל האמור עולה כי רמקול יחיד אינו מתאים לעבודה בכל תחום התדרים משום שיש צורך בהתפשרות – שתמיד תפגע באיכות.
rnוזה מביא לכך כי ע"מ לקבל רמקול איכותי, יש צורך בחלוקת ספקטרום התדירויות לכמה תחומים ולכל תחום לבנות את הרמקול הטוב ביותר.rn

rnהנצילות של הרמקול נובעת בעיקר מרמת ההפסדים המכניים והתרמיים.
rnעל המתכנן למצא את הדרך להפחית למינימום את ההפסדים וע"י כך להגדיל את הנצילות.
rnדרך נוספת להגדלת הנצילות היא ריכוז האנרגיה האקוסטית לכיוון מסויים וזה, בדיוק מה שקורה ברמקולי שופר. ברמקולים אלו עיקר האנרגיה האקוסטית מרוכזת באלומה צרה לעומת רמקול ביתי המקרין את האנרגיה בצורה היקפית ולכן מה שמגיע קדימה יהיה קטן בהרבה מרמקול המקרין את כל האנרגיה קדימה.rn

rnועוד מילה קטנה לגבי הארגז. תפקיד ארגז הרמקול, למנוע את "ביטול האיפנון" – תופעה הנובעת מהעובדה כי בשני צידיו של הרמקול ישנה אנרגיה בפאזה הפוכה. הארגז מונע את האנרגיה המופקת בצידו האחורי של הרמקול מלבטל את האנרגיה המופקת בצידו הקידמי. ישנן שיטות שונות וביניהן גם הארגז הסגור.
rnע"מ למנוע את ההתנגדות לתנועת הממברנה בגלל הלחץ הנגדי שבתוך הארגז (שלחץ זה נוצר עקב האנרגיה האחורית של הרמקול) ממלאים את הארגז בחומר ספיגה אקוסטי ה"שורף" את האנרגיה ובכך מונע היווצרות לחץ נגדי המפריע ךתנועת הממברנה של הרמקול.rn

rnהמאמר נכתב ע"י אריאל אריאלי


חלק מהתכנים באתר כוללים מעת לעת קישורים לתוכניות שותפים, שעבורם האתר מקבל עמלה עם רכישה בפועל באמצעותם.
עמלה זו איננה מייקרת את עלות הרכישה של המוצרים.

7:00
  /  
06.01.2005
  
מרטין סבג

1