מהי "לולאת אדמה" – Groundloop ?

מהו Groundloop ? ממה הוא נובע ? איך ניתן להתגבר עליו ? איך הוא משפיע על הסאונד (HUM) ?


מה קורה באודיו?

זה גם הסבר חלקי ל – למה לפעמים מקבליםrnשוק חשמלי קטן בזמן נגיעה במכשירי חשמל.rn

rnבמכשיר ללא חיבור אדמה, קיים בידוד כפולrnשאמור למנוע של מגע בין קווי המתח לגוףrnהמכשיר בכדי למנוע התחשמלות. במצב זהrnספק הכוח של המכשיר "צף" ביחס לפוטנציאלrnהאדמה, והאדמה של המכשיר נמצאת בפוטנציאלrnגבוהה יותר – אותה אדמה גם מחוברת לגוף המכשיר.rnבפועל, הפרש פוטנציאלים הוא מקור מתח לכל דבר,rnוכשאנו נוגעים במכשיר כזה, אנו מייצרים מסלולrnזרם בין גוף המכשיר לאדמה (הזרם תמיד שואף להגיעrnלפוטנציאל הנמוך ביותר). הזרם "מעדיף" לרדת לאדמהrnגם דרכנו (בצורה חלקית מאוד למזלנו – נוצר מחלק מתח)rnבגלל התנגדות הגוף שלנו.rn


תופעה נוספת שמתחרשת במקרים מסויימים היא שהחיבורrnבין השאסי לאדמת הספק אינה מושלמת – למשל במכשיריםrnעם ציפוי אנודייז – והחיבור נעשה דרך בורג – ספק נוגע,rnספק לא. המגע הלא אמין הזה מייצג התנגדות וגוףrnהמכשיר מתחיל להתנהג כמו קבל, היות ותוך המכשירrnמיונן מכל הזרמים שרצים שם כשבחוץ האוויר לא מיונןrn- קצת דומה למה שקורה בעננים.rn

בחיבור שני מכשירים – אחד מוארק ואחד לא, אנוrnמחברים למעשה את הפוטנציאל ה"צף" של המכשיר rnהלא מוארק לפוטנציאל אדמה של המכשיר המוארק.rnמסלול הזרם שאמור להיסגר דרך השנאי של הראשוןrn(הלא מוארק) מוצא את דרכו לאדמה דרך המכשיר השניrn(כי ככה יותר קל לו לעבור) ונוצרים זרמים בכווניםrnשונים על האדמה, לכן יש HUM. לכן גם חיבור שלrnשני מכשירים כאלה בפאזה הפוכה יכול ליצור לפעמיםrnבעיה או HUM יותר מודגש.rn

זו הסיבה שבטיחותית אסור לנתק הארקה ממכשירים.rnבמצב התחשמלות אין לזרם מסלול נוח לרדת לאדמהrnוהוא יעבור דרכנו. פחת הזרם שאמור להגן עלינוrnלא יזהה שום בעיה היות והוא לא יראה שוםrnזרם גבוה בין הפאזה והאפס ולא יקפוץ.rn

המקרים הנפוצים שבהם נוצרת "לולאת אדמה" כזו היא בחיבור מחשב לרסיבר/מגבר ובמיוחד כאשר ממיר הכבלים מחובר גם לרסיבר. הפיתרון אם כך הוא להתקשר לספק הכבלים ולבקש "איזולטור" (ISOLATOR) אשר מבודד את האדמה של הכבלים מהאדמה של המגבר.

קל לבדוק אם זה מה שגורם לרעש, פשוט יש לנתק את הכבלים מהשקע בקיר, אם ה-HUM יורד משמעותית – זה הפתרון.


אם מתקבלת "לולאת אדמה" בחיבור שני מכשירים כגון פטיפון ומגבר, רצוי ל"קצר" את הגופים של שני המכשירים בעזרת כבל מוליך אשר יחובר לשני ברגים בגוף המכשיר.rn


rnrnמאמר זה נכתב ע"י rn
דוחף_לויתןrn


חלק מהתכנים באתר כוללים מעת לעת קישורים לתוכניות שותפים, שעבורם האתר מקבל עמלה עם רכישה בפועל באמצעותם.
עמלה זו איננה מייקרת את עלות הרכישה של המוצרים.

22:53
  /  
23.11.2004
  
HUM יהיה בדרך כלל בתדר 100 הרץ ובמקרים בודדים (אם בכלל) 50 הרץ, rnהיות ונקודת האדמה אליה מתייחסים נמצא לרוב אחרי מיישר דו-דרכי, rnהמיישר הזה הופך את חצי השלילי של סינוס המתח לחיובי, ואז למעשה rnהתדר מוכפל פי 2.

1